Extra geld voor taal- en rekenonderwijs Friesland

Staatssecretaris Dijksma stelt extra geld beschikbaar voor nieuwe taal- en rekenverbetertrajecten in Friesland. In totaal gaat het om een half miljoen euro. Dat kondigde ze onlangs aan tijdens een werkbezoek in die provincie.

Dijksma sloot samen met de provincie en de schoolbesturen een kwaliteitsakkoord om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. Het akkoord moet ertoe leiden het aantal zwakke scholen te verminderen, hogere taal- en rekenprestaties te bereiken en betere onderwijskrachten in de Friese taal op te leiden. In de noordelijke provincies zijn relatief veel zwakke scholen. Op kleinere scholen buiten de grote steden ontbreken vaak externe impulsen voor verandering, aldus de inspectie. In een plattelandsregio is sprake van een aantal specifieke kenmerken, zoals een traditioneel laag opgeleide beroepsbevolking, een relatief groter aandeel achterstandsleerlingen, relatief meer scholen met weinig leerlingen, een traditionele instelling, weinig uitwisseling met scholen en andere voorzieningen in de omgeving en (te) lage verwachtingen van de prestaties van de leerlingen (bron: `Ontstaan en ontwikkeling zeer zwakke scholen in het basisonderwijs´, Inspectie van het Onderwijs, 2006).

In Friesland gaan 39 zwakke scholen van de extra middelen gebruikmaken. Het geld kan onder meer worden ingezet om de kennis van leerkrachten bij te spijkeren en lesmethodes aan te passen. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook in Groningen en Drenthe soortgelijke kwaliteitsakkoorden gesloten worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.