Ook dit jaar stelt het ministerie van OCW extra geld beschikbaar voor cultuureducatie in het primair onderwijs. U kunt zich nu aanmelden om voor deze extra middelen in aanmerking te komen.

Vanaf 25 januari kunnen scholen in het primair onderwijs zich aanmelden voor de regeling ‘Versterking cultuureducatie Primair Onderwijs’. Vorig schooljaar kreeg tien procent van de basisscholen extra middelen, nu stelt het ministerie voor nog eens dertig procent van de scholen geld beschikbaar voor de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007. Per leerling is er bijna elf euro beschikbaar. Scholen mogen dit geld naar eigen inzicht besteden aan cultuureducatie. Alles over deze regeling kunt u vinden in Uitleg Gele Katern van 26 januari.

Visie op cultuureducatie

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het extra geld is dat scholen een visie op de plaats van cultuureducatie in het onderwijs ontwikkelen en deze visie ook opnemen in het schoolplan. Veel scholen doen hiervoor een beroep op de steunfunctie-instelling in hun buurt of op de schoolbegeleidingsdienst.

Op cultuurplein.nl staat een aantal aandachtspunten genoemd, waardoor scholen in één oogopslag kunnen zien waar ze aan moeten denken wanneer ze hun visie op cultuureducatie willen ontwikkelen.

Pak uw kans

Wacht overigens niet te lang met het aanvragen van deze subsidie. Hoewel bij het verdelen van de subsidie een evenredige verdeling over de regio’s wordt nagestreefd, worden de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Is het subsidieplafond bereikt, dan worden de resterende aanvragen afgewezen.

Leskist cultuur

Het basisonderwijs maakt op allerlei vakgebieden gebruik van leskisten. Wij zijn nieuwsgierig naar leskisten die de diverse gebieden van kunst, cultuur en erfgoed met elkaar verbinden. We denken daarbij aan een instrument dat allerlei middelen, methoden en materialen zichtbaar maakt waarmee de leerkracht of het team en de kinderen aan de slag kunnen met cultuur. Behalve de AVS is ook het ministerie van OCW zeer geïnteresseerd in deze praktijkvoorbeelden.

www.cultuurplein.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws