Extra geld voor cultuureducatie toegekend

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft eind februari de beschikkingen van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit verstuurd naar de aanvragers in 35 grote steden en de provincies. Op een groot aantal plekken zal de komende jaren intensief worden samengewerkt tussen scholen, culturele instellingen, gemeente of provincie om een impuls te geven aan de kwaliteit van op de basisschool. Voor de regeling is in de periode 2013-2016 tien miljoen euro per jaar beschikbaar. Per grote gemeente of provincie is een vast bedrag beschikbaar dat wordt gematcht door de gemeentelijke of provinciale overheid.

De middelen worden onder meer ingezet voor het realiseren van doorlopende leerlijnen op de scholen en deskundigheidsbevordering. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het merendeel van de aanvragen positief beoordeeld en het aangevraagde bedrag gehonoreerd. Het Fonds is over het algemeen positief over de groeiende samenwerking tussen de aanvragende culturele instellingen en het onderwijs. Er is meer aandacht voor de structuur van het aanbod en de inbedding in het onderwijsprogramma. In een aantal gevallen behoeven de plannen nadere aanscherping, daarvoor is een herkansingsronde.
In veel gevallen beperkt cultuureducatie op de basisschool zich nu tot een kennismakingsaanbod van culturele instellingen. Met de nieuwe regeling wordt meer samenhang in het onderwijs gerealiseerd en wordt de betrokkenheid van scholen vergroot. De regeling maakt deel uit van een groter programma van het ministerie van OCW om de kwaliteit van cultuureducatie in het basisonderwijs te waarborgen.

Op www.cultuurparticipatie.nl staat een overzicht van alle gehonoreerde plannen van samenwerkende onderwijsorganisaties, (bijbehorende) culturele instellingen en gemeenten of provincies.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.