Extra geld voor brede school, sport en cultuur

OCW stelt samen met het ministerie van VWS vanaf 2008 extra geld beschikbaar voor meer samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Het geld is onder andere bedoeld voor het creëren van 2500 combinatiefuncties. Deze werknemers gaan de spil vormen tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.

Na Prinsjesdag wordt de hoogte en verdeling van het budget bekend, waarmee het kabinet:


  • het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod wil uitbreiden; o sportverenigingen wil inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk;
  • een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen wil bewerkstelligen;
  • jongeren tot 18 jaar vertrouwd wil maken met kunst en cultuur;
  • 2500 combinatiefuncties wil creëren om meer samenhang te krijgen tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.

De impuls is in eerste instantie bedoeld voor de steden uit het Grotestedenbeleid (G-31). Hier horen ook de gemeenten met de veertig krachtwijken bij, de achterstandswijken waarin minister Vogelaar investeert ter verbetering en versterking ervan. Na 2008 kunnen meer gemeenten aanspraak maken op het budget.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.