Extra geld kwaliteit voortgezet onderwijs

De staatssecretaris van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, stelt voor het jaar 2010 € 4.8 miljoen extra beschikbaar voor activiteiten van een school in het kader van de beleidsprioriteiten en ambities uit de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs. Genoemd bedrag komt naast het oorspronkelijke bedrag van 56 miljoen euro en vloeit voort uit het Coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV en is bedoeld om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. De ‘Regeling Kwaliteit Voortgezet onderwijs’ van 4 september 2008 wordt hierdoor gewijzigd.De verdeling van de extra middelen vindt plaats volgens de systematiek, die in deze Regeling is opgenomen. Scholen hoeven geen aanvraag in te dienen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.