Het kabinet heeft voor 2006 en 2007 nmalig in totaal 46 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de Brede School en wijkorganisaties voor onderwijs, opvang en sport. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van minister Van der Hoeven (OCW) en staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS).

De Brede School levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan het realiseren van een sluitende dagindeling voor kinderen en hun ouders. Sport is daarvan een onderdeel. De huisvesting van Brede Scholen en sportaccommodaties zijn op dit moment echter niet altijd geschikt voor multifunctioneel gebruik. Door deze investering kunnen gemeenten samen met de lokale organisaties van de Brede School en sport een aanvraag indienen om huisvesting geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik. Als gebouwen voor meer doeleinden en doelgroepen geschikt zijn, bevordert dit de samenwerking tussen de diverse partijen. Bovendien kan hierdoor op lokaal niveau een meer samenhangend aanbod ontstaan voor allerlei activiteiten voor jongeren en wijkbewoners; iets wat ook de integratie en sociale cohesie bevordert.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws