De kwaliteit van het onderwijs aan kinderen van asielzoekerscentra (AZC) krijgt een extra financiële bekostiging. Daartoe heeft staatssecretaris Dekker onlangs besloten, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker nam dit besluit naar aanleiding van het inspectierapport ‘Evaluatie toezicht op voorzieningen voor nieuwkomers 2011/2012. De kwaliteit van het onderwijs aan nieuwkomers (type 1 en 2)’. De voortdurende in- en uitstroom van leerlingen afkomstig uit steeds wisselende bevolkingsgroepen met uiteenlopende schoolervaring en onverwachte veranderingen in het asielbeleid hebben effect op de kwaliteit van het onderwijs op de AZC-scholen, zo blijkt uit het inspectierapport. De financiële steun aan AZC-scholen is volgens Dekker nodig, omdat “is gebleken dat het onderwijs aan de leerlingen die afkomstig zijn uit deze voorzieningen die sinds 2011 bestaan, extra (financiële) inspanningen met zich meebrengen voor de betreffende AZC-scholen.” De extra bekostiging voor het schooljaar 2012/2013 is van toepassing op AZC-scholen waar leerlingen staan ingeschreven die afkomstig zijn uit een Procesopvanglocatie en/of een Gezinslocatie. Voor de daarop volgende schooljaren zal het bekostigingsbedrag per leerling met een vast bedrag per leerling worden opgehoogd.

De Kamerbrief is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws