Extra financiering vreemdelingen rechtstreeks naar scholen

Scholen kunnen tot op heden voor vreemdelingen korter dan één jaar in Nederland via de gemeente aanspraak maken op een extra bedrag van 1.174 euro per leerling. Vanaf 1 augustus 2007 wordt deze extra financiering rechtstreeks met de scholen geregeld.

Gemeenten krijgen deze middelen op dit moment nog van het rijk, op grond van het Besluit Onderwijs aan vreemdelingen. Het traject middelen-van-rijk-naargemeente- en-van-gemeente-naar-school gaf nogal wat problemen in de uitvoering en de verantwoording. Na overleg door het ministerie van OCW met diverse partijen is daarom besloten met ingang van 1 augustus 2007 de extra financiering rechtstreeks met de school te regelen. De voorwaarden om voor deze extra bekostiging in aanmerking te komen en de hoogte ervan per leerling zijn opgenomen in artikel 34 van de Regeling bekostiging personeel PO 2007-2008. Op schooljaarbasis gaat het per ingeschreven vreemdeling om een bedrag van 1.145,96 euro voor personeel en 36,34 euro voor materiële instandhouding.

Meer informatie
Het aanvraagformulier Cfi-67102 kunt u downloaden.. Volledig ingevuld en ondertekend door het bestuur kan dit formulier vervolgens worden ingediend bij Cfi/BPO.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.