Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak, waaronder ook het onderwijspersoneel geschaard kan worden.

Dat blijkt uit het jaarplan van de Inspectie SZW dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze inspectiedienst, die momenteel wordt opgericht, werken samen: de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Doordat zij samen risico’s preciezer in kaart brengen, kunnen ze fraude en andere misstanden nog beter bestrijden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.