Extra acties nodig voor terugdringen tekort schoolleiders

Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken, zijn acties nodig. Dat is de conclusie uit een onderzoek naar de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs, dat Ecorys uitvoerde in samenwerking met Mooz voor het ministerie van OCW.

Het primaire doel van het onderzoek was inzicht krijgen in de succesfactoren voor het behoud van schoolleiders en zij-instromers. Onder andere het verder verlagen van de werkdruk, zorgen voor betere ondersteuning in gevallen waar deze nog onvoldoende is, goede arbeidsvoorwaarden en effectieve werving zijn concrete zaken waarop inzet nodig is, aldus de onderzoekers. 

Toenemende tekorten
Uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het behouden van schoolleiders en zij-instromers niet gemakkelijk is. Het aantal personen in een leidinggevende functie in het primair onderwijs is de laatste vijf jaar met bijna 10 procent gedaald, terwijl het aantal openstaande vacatures voor leidinggevende functies juist explosief is gestegen. De verwachting is dat het tekort aan schoolleiders in de komende jaren flink zal toenemen.

Ontevreden
Schoolleiders zijn met name ontevreden over het salaris. Dit staat niet in verhouding met de hoeveelheid taken en hun verantwoordelijkheden. Hiernaast zijn de werkdruk en de hoeveelheid administratieve taken te hoog. Het verminderen van de hoeveelheid administratieve taken kan bijdragen aan het behoud van schoolleiders. Zij hebben daardoor namelijk meer tijd om invulling te geven aan het onderwijskundig leiderschap, en dat is waar schoolleiders voldoening uithalen.

Het volledige onderzoeksrapport over de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs is hieronder te downloaden.

Downloads