Het speciaal basisonderwijs heeft altijd al de warme aandacht gehad van de AVS. Met de net gestarte Expertgroep Onderwijs en Leerlingenzorg EGOL is dat nog verder versterkt.
 

De coördinatie van deze groep is in handen van Jos Hagens. De groep bestaat verder uit de adviseurs Gerda Leeuw, Nicole van Dartel en Heike Sieber. Op www.avs.nl leest u onder Adviseurs meer over de specialismen van deze AVS medewerkers. Onder het motto Kennis vermenigvuldigen door delen gaat de EGOL aan het werk om het brede terrein van onderwijs en leerlingenzorg verder te ontwikkelen en u daarbij te ondersteunen. De expertgroep rekent zowel beleidsontwikkeling als belangenbehartiging, maar ook professionalisering en maatwerkondersteuning tot haar taak. Voor een aantal onderdelen wordt ook de expertise van andere adviseurs benut. Op dit moment wordt het actieplan voor 2005-2006 gemaakt en besproken. Met name nieuwe ontwikkelingen zullen daarin vorm krijgen: visies, standpunten en ondersteuningsaanbod. We houden u op de hoogte. U kunt nu al voor alle vragen op het terrein van onderwijs en leerlingenzorg terecht bij de leden van de expertgroep. Raadpleeg voor nadere informatie de AVS, Jos Hagens, of bel 030-2361010.

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2005

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws