Extra aandacht voor kinderen in kwetsbare thuissituaties

Vandaag hebben minister Slob, de VNG, de AVS en andere onderwijsorganisaties afspraken gemaakt over het thuisonderwijs aan leerlingen in kwetsbare thuissituaties. In een Kamerbrief laat minister Slob weten wat er is afgesproken aangaande leerlingen zonder computer, zonder internet of zonder veilige thuissituatie. 
 
“Schoolleiders hebben samen met hun teams afgelopen week buitengewone inspanningen verricht om leerlingen te voorzien van afstandsonderwijs en opvang”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. “Toch kwamen er ook vragen en kanttekeningen met name waar het leerlingen betreft die niet beschikken over een computer thuis, die in een kwetsbare positie zitten of waar thuis geen veilige basis is. Daarom hebben we daar met de minister afspraken over gemaakt”.
 
Jan-Willem Stegeman, directeur van SBO De Welle in Almelo, herkent de uitdaging: “Natuurlijk maken we ons als schoolleider juist in deze tijd extra zorgen om sommige leerlingen. We houden de situatie goed in de gaten en nemen zonnodig stappen, zoals contact met jeugdhulp of VeiligThuis. We doen er alles aan om te voorkomen dat kinderen voor hun veiligheid thuis zitten, maar het juist onveiliger wordt.”
 
Arco Hak, schoolleider op een school in het speciaal onderwijs: “We nemen de kinderen hun dagelijkse ritme van onderwijs af. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen en dat betekent dat er goede opvang nodig, ook voor kinderen met een kwetsbare thuissituatie”. Verschillende scholen vangen naast kinderen met ouders in vitale beroepen ook kinderen op met een kwetsbare thuissituatie. “We hebben er deze week ook een aantal op school en hoe langer deze crisis duurt, hoe meer dat er mogelijk worden. Het is extra belangrijk dat er goed wordt samengewerkt tussen onderwijs, jeugdzorg en gemeenten. In het speciaal onderwijs zitten vaak leerlingen uit verschillende gemeenten. Ik hoop dan ook dat de gemeenten onderling goed samenwerken, niet alleen naar kinderen in hun eigen gemeenten kijken, maar in deze crisistijd over hun schaduw heenstappen”, aldus Hak.

Links

Downloads