Op 9 mei opende het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) voor de 32e keer de jaarlijkse eindexamenklachtenlijn. Nieuw dit jaar is dat teams van inhoudelijke vakexperts systematisch de inhoud van de examens onder de loep nemen. Naast de omstandigheden van de examens worden zo ook de inhoudelijke knelpunten in kaart gebracht.

Ook dit jaar kunnen de ca. 215.000 eindexamenkandidaten bij het LAKS terecht met al hun vragen en klachten over de organisatie, inhoud en het niveau van de examens. De klachtenlijn wordt bemand door een belteam van zo’n veertig scholieren. Vragen en klachten kunnen ook digitaal worden ingediend. Met de binnengekomen klachten gaat het LAKS altijd aan de slag. Klachten over de omstandigheden op een specifieke school worden bij die school neergelegd en klachten over de inhoud van de examens worden doorgegeven aan de makers van de examens en het College voor Toetsing en Examens. Tijdens de gehele komende examenperiode kunnen de examenkandidaten klachten doorgeven via www.examenklacht.nl en op examendagen kunnen zij tussen 12.00 uur en 19.00 uur bellen naar 030 7900900.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim