Expertmeeting Actief Burgerschap AVS op 24 juni 2010

De Algemene Vereniging Schoolleiders organiseert op donderdag 24 juni a.s. van 11 tot 15 uur in het centrum van Utrecht een expertmeeting over Actief Burgerschap.

Doelstelling van deze bijeenkomst is helder te krijgen hoe de AVS scholen kan helpen Actief Burgerschap adequaat te implementeren. Er wordt gewerkt met een startnotitie, een vragenset en een concept programmaopzet. Een lunch wordt u aangeboden. Vanzelfsprekend zijn geen kosten aan de bijeenkomst verbonden. Wel verwachten wij van aanwezigen inbreng en een kritische noot en voorbereiding via het invullen van een korte vragenlijst.

Bent u schoolleider of algemeen directeur en heeft u belangstelling voor en ervaring met dit thema dan bent u van harte welkom. Nadere informatie kunt u opvragen bij Elaine Toes (06 – 12 94 62 81 of e.toes@avs.nl).  U ontvangt na definitieve aanmelding uiteraard uitvoeriger informatie ter voorbereiding van deze meeting.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.