Expertisecentrum voor ontwikkeling, opvang en onderwijs geopend

Staatssecretaris Dijksma van OCW heeft in november het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs (EC O3) geopend. Doel van dit nieuwe expertisecentrum is het bevorderen, bundelen en verspreiden van kennis over ontwikkeling, opvang en onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Veel actuele ontwikkelingen roepen vragen op waarover wetenschappelijke kennis beschikbaar moet komen. Denk aan de groeiende vraag naar (buitenschoolse) kinderopvang, taalachterstanden wegwerken via Vooren Vroegschoolse Educatie en schakelklassen, en de behoefte van ouders aan informatie over en ondersteuning bij opvoeding en onderwijs. De beschikbare kennis hierover is vaak moeilijk toegankelijk, versnipperd of sluit onvoldoende aan bij vragen uit de praktijk. Door een netwerk van kennisinstellingen op te zetten in de vorm van een expertisecentrum wordt deze kennis beter inzetbaar om de ontwikkeling, opvang en het onderwijs van jonge kinderen te ondersteunen. EC O3 wil met zijn activiteiten hoogwaardig onderzoek stimuleren en de resultaten hiervan toegankelijk maken voor ouders, professionals en managers van onder meer basisscholen én voor beleidsmakers op lokaal en landelijk niveau. Voorbeelden van activiteiten zijn de inventarisatie van onderzoeksvragen, het faciliteren van onderzoek, de uitbouw van databanken, het maken van trendstudies en een breed publiek informeren via een website, kenniskringen en nieuwsbrieven over nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Het EC O3 is een initiatief van het SCO-Kohnstamm Instituut, Sardes en het Nederlands Jeugdinstituut/NJi. Samen vormen zij een open netwerkstructuur waarbinnen zij een nauwe samenwerking nastreven met andere kennisorganisaties en instellingen uit de beroepspraktijk.

Meer informatie
http://www.eldvo.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.