Expertisecentrum mediawijsheid ondersteunt scholen en ouders

Het kabinet wil ouders en kinderen beter toerusten om verantwoord met televisie, internet en andere media om te gaan. Daarom wordt een expertisecentrum opgericht dat gezinnen én scholen gaat helpen om verstandig en bewust met media om te gaan.

Het centrum wordt ondergebracht bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum en krijgt ook loketten in openbare bibliotheken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van de ministers Plasterk en Rouvoet. Voor de start ervan is dit jaar 500.000 euro beschikbaar, in 2009 en 2010 tenminste één miljoen euro per jaar.

Het nieuwe expertisecentrum gaat kennis en activiteiten op het gebied van media-educatie bundelen en aantrekkelijker maken. De belangrijkste doelgroepen zijn kinderen en jongeren, hun ouders en leerkrachten. Een aantal organisaties uit het onderwijs en de media, waaronder Kennisnet en (het Instituut voor) Beeld en Geluid, zijn samen verantwoordelijk voor het nieuwe centrum. Ouderorganisaties krijgen een belangrijke stem. Het centrum gaat ook een uitgebreide onlineservice verzorgen. Naast het kenniscentrum wil het kabinet een speciale website opzetten, zodat ouders kunnen kijken of een programma geschikt is voor hun kind. En opvoeders worden meer betrokken bij het opstellen van de criteria van de Kijkwijzer en afhandeling van klachten over schadelijke programma´s. Ook wil het kabinet dat de media hun leeftijdsgrenzenbeleid beter uitleggen en kenbaar maken op internet.

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.