Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid geïnstalleerd

In Den Haag is op 9 mei 2007 de Expertgroep Doorlopende leerlijn Reken- en Taalvaardigheid geïnstalleerd. De expertgroep zal de minister en staatssecretarissen van onderwijs adviseren over een betere aansluiting van de niveaus van reken- en taalvaardigheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo naar een vervolgopleiding of doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft de expertgroep geïnstalleerd. Zij benadrukte het grote belang van een goede beheersing van taal en rekenen. “Het zijn basisvaardigheden waar je gewoon niet zonder kan. Dat moet op niveau blijven. Het blijft de ruggengraat van je kennispakket waar je je leven lang mee voort moet. Het kàn natuurlijk niet dat we ons een kenniseconomie noemen, en dan de basis eigenlijk niet beheersen. De expertgroep kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.