Experimenteren met ict in speciaal onderwijs

De regeling `Experimenteren met ict in het speciaal onderwijs´ (EXSO) van Kennisnet is bedoeld voor publieke scholen voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs en geeft gericht antwoord op de vraag of een gebruikte ict-toepassing in de gekozen setting werkt of niet en wat de meerwaarde is.

Met onderzoek wordt antwoord gegeven op vragen over de opbrengsten die de ict-toepassingen bieden en de randvoorwaarden die daarop van invloed zijn. De school hoeft geen kosten te maken voor het onderzoek. De uitkomsten worden gedeeld met andere scholen. Met deze kennis kan succesvolle inzet zich herhalen en voorkomen worden dat men onnodig doorgaat met niet goed werkende toepassingen/leersituaties.
Randvoorwaarden zijn dat de ict-toepassing al ontwikkeld is en wordt gebruikt, of uiterlijk in december 2010 in gebruik wordt genomen.
Deelnemende scholen komen in aanmerking voor een vergoeding voor de te maken projectkosten en een onkostenvergoeding voor de medewerking aan het onderzoek. Het bedrag dat beschikbaar is, is afhankelijk van de aanvraag. In het algemeen bedraagt de hoogte EUR 10.000 à EUR 20.000 tot maximaal EUR 60.000.

Eind november 2010 selecteert Kennisnet zoveel mogelijk scholen voor deelname aan de regeling. De uiterste aanmelddatum is 15 november 2010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.