De experimenten met prestatiebeloning in het onderwijs zijn van de baan. Staatssecretaris Zijlstra trekt de driejarige regeling in.
Het ministerie heeft de betrokken schoolbestuurders gemeld: ‘Het kabinet heeft besloten de middelen voor de experimenten prestatiebeloning te herbestemmen. Dit betekent dat er na 2013 geen middelen meer worden gereserveerd voor (experimenten) prestatiebeloning. Dit besluit zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om over meerdere jaren een experiment uit te voeren. Staatssecretaris Zijlstra heeft afgelopen vrijdag daarom besloten dat de Regeling Prestatiebeloning in het onderwijs in z’n geheel en op korte termijn wordt ingetrokken.' Er zijn zo’n veertig aanvragen ingediend in de eerste ronde. De schoolbesturen die al een aanvraag hebben ingediend, krijgen een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Het onderzoeksprogramma gaat ook niet door.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws