In de tv-uitzending van Kassa (BNN/Vara) van 17 maart liet AVS-voorzitter Petra van Haren zich kritisch uit over het label Excellente School van de onderwijsinspectie. Uit onderzoek van Kassa blijkt dat ook scholen zonder het predicaat even goed zijn als, of zelfs beter kunnen zijn dan scholen die het label niet dragen. Dat is verwarrend. Van Haren is dan ook geen voorstander van het predicaat: “De inspectie moet vooral zijn rol als inspectie pakken: waarderen of een school voldoet aan de basiskwaliteit en aan de wetgeving. En alle andere predicaten aan de sector overlaten.” De inspectie wil de predicaten behouden om voor iedereen zichtbaar te maken wat goed onderwijs nu precies is en de kwaliteit te verbeteren.
Diverse landelijke en regionale dagbladen berichtten ook over de uitzending van Kassa.

De Nationale Onderwijsgids besteedde op 16 maart aandacht aan een aanvullende claim die de AVS naar minister Slob en de Tweede Kamer stuurde en waarin expliciet om salarisverbetering voor schoolleiders in het primair onderwijs wordt gevraagd. Ruim 90 procent van de AVS-leden vindt dat er een volledige gelijkschakeling van het salaris moet komen met het voortgezet onderwijs. Meer dan 80 procent geeft aan dat salarisverbetering voor leerkrachten, schoolleiders en overig personeel moet gelden. “Een duidelijke boodschap die erom vraagt gehoord te worden”, aldus voorzitter Van Haren. De AVS steunt als partner in het PO-front de claim zoals het front deze bij de politiek heeft neergelegd, maar heeft vanaf het begin ook aangegeven dat zij een bredere agenda heeft. Dit is nu vertaald in de aanvullende claim. Daarnaast is in de claim tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie gevraagd.

Gerelateerd nieuws