De Onderwijsinspectie heeft tekortkomingen rondom schoolexamens gevonden op 60 van de 104 onderzochte scholen. Minister Slob vindt dit ‘verontrustend, maar niet onverwacht.’ De onderwijsminister benadrukt dat scholen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en dat de organisatie rondom schoolexamens beter moet.

Bij het onderzoek vond de inspectie veel kleinere en grotere gebreken. Bij bijna de helft van de scholen voldeed het programma van toetsing en afsluiting (PTA) niet aan de wet: dan was niet duidelijk wat er wordt getoetst in de schoolexamens of in het PTA ontbraken er verplichte onderdelen. Ook voldeed bij een derde van de scholen het examenreglement niet; meestal doordat de medezeggenschapsraad onvoldoende was betrokken of doordat het reglement onwettelijke strafmaatregelen bevatte. En op een vijfde van de scholen verliepen de schoolexamens niet volgens het eigen PTA of examenreglement, bijvoorbeeld doordat de school niet alle toetsen uit het PTA afnam. Niettemin, op geen enkele onderzochte school liepen leerlingen het risico dat ze niet konden deelnemen aan het centraal examen. De gevonden tekortkomingen zijn inmiddels hersteld.

Slob kondigde in zijn brief aan de Tweede Kamer in oktober al verschillende maatregelen aan. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wil hij verplichten dat alle vo-scholen een examencommissie hebben. Ook moet iedere school een examensecretaris hebben.

Over drie jaar voert de inspectie opnieuw dit themaonderzoek uit.

Links

Gerelateerd nieuws