Het ministerie van OCW verwacht dat iedere school in het voorjaar van 2022 het eerste NP Onderwijsjaar evalueert en de schoolscan herijkt, om zo nodig de aanpak bij te stellen, andere interventies in te zetten of andere prioriteiten te stellen in schooljaar 2022-2023. Dat staat in de nieuwsbrief die geheel gewijd is aan het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen kunnen zich op deze nieuwsbrief abonneren.

De nieuwsbrief meldt ook dat er een update komt van de menukaart met interventies, die kan helpen bij het bijstellen van het schoolprogramma voor het schooljaar 2022-2023. Vanaf 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Tot die tijd staat deze op de website van het NP Onderwijs. Op www.onderwijskennis.nl is meer kennis beschikbaar over wat uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken gericht op leerachterstanden en welbevinden.

Verdeling NP Onderwijs-middelen

OCW geeft aan er alles aan te doen om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de financiële middelen voor het schooljaar 2022-2023. Op dit moment is het nog te vroeg om die helderheid te kunnen bieden. In de volgende nieuwsbrief die rond half februari verschijnt, staat meer informatie over het proces rond de verdeling van de middelen voor het schooljaar 2022-2023.

Vervolgonderzoek NP Onderwijs

Bij de start van dit schooljaar heeft een groot deel van alle schoolleiders in Nederland meegedaan met een enquête over hun ervaringen met de impact van corona op hun leerlingen en hun plannen in het kader van het NP Onderwijs. De eerste voortgangsrapportage is voor een groot deel op deze enquête gebaseerd. Het vervolgonderzoek voor de tweede voortgangsrapportage is inmiddels gestart en loopt tot 8 februari. Lees verder

Subsidies NP Onderwijs

Het is in deze tijd van corona soms lastig om zicht te krijgen op wat leerlingen kunnen en welk vervolgonderwijs voor hen het meest passend is. Daarom kunnen scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs tot en met 15 februari 2022 subsidie aanvragen om capaciteitentesten af te nemen bij leerlingen in de eerste twee leerjaren. De subsidieregeling is onderdeel van het NP Onderwijs. Lees meer

Vanwege de coronacrisis is de kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidieregeling heterogene brugklassen is onderdeel van het NP Onderwijs en werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. De volgende aanvraagperiode is van 7 maart 2022 tot en met 18 april 2022. Voor geïnteresseerden is een webinar over deze regeling terug te kijken.

Helpdesk: ondersteuning schoolprogramma NP Onderwijs

Onderwijsprofessionals kunnen met al hun (ondersteunings)vragen over het NP Onderwijs terecht bij de helpdesk van het ministerie van OCW. De onderwijsadviseurs kunnen (kritisch) meedenken of vragen beantwoorden over de analyse, plannen en uitvoering.

Bel gratis naar (0800) 424 04 24, op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur. Of mail naar info@nationaalprogrammaonderwijs.nl.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws