In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is.

Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie “Medezeggenschap: met de wind in de zeilen”, verricht door ITS en “Eindrapport van het project Wet Medezeggenschap op Scholen, opgesteld door de Projectgroep WMS.

De evaluatie geeft een overwegend positief beeld van de eerste twee volle jaren functioneren van de WMS.

Er zal blijvend aandacht geschonken worden voor de medezeggenschap op de school en de 10% die nog geen reglement/statuut hebben voorgelegd aan de (G)MR.

In de praktijk houdt dit in, dat:

  • in het voorgenomen wetsvoorstel herziening Wet op onderwijs toezicht (WOT) het toezicht op de naleving van de WMS zal worden opgenomen;
  • het voortzetten van de jaarlijkse medezeggenschapsconferentie en de financiële ondersteuning hiervan tot de algehele evaluatie van de WMS (2011);
  • de jaarlijkse prijsuitreiking op deze conferentie voor “best pratices”;
  • de algemene informatie en voorlichting over de WMS blijven bundelen op één punt;
  • het in de lucht houden van de website infowms.nl ten behoeve van de informatie en voorlichting.

In 2011 volgt een algehele evaluatie, waarbij beide documenten een belangrijke rol spelen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • CAOP gaat medezeggenschapsraden ondersteunen