Minister Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij meer tijd neemt voor zijn standpuntbepaling over ruim vijf jaar Passend onderwijs. Hij zal zijn beleidsreactie zo snel mogelijk na de zomer naar de Kamer sturen.

Het ministerie van OCW hecht eraan de evaluatie van Passend onderwijs en het bepalen van de toekomstrichting zorgvuldig te doen. Het ministerie wil dat partners als de Impulsgroep Passend onderwijs, waar ook de AVS in participeert, voldoende tijd en ruimte krijgen om mee te denken en hun achterban te raadplegen. De huidige coronacrisis heeft er voor gezorgd dat dit (nog) niet goed kan.
De publicatie van het eindrapport van NRO op 27 mei aanstaande met daaromheen een online congres, zal wel conform de oude planning plaatsvinden. Inmiddels is ook de Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Nog onduidelijk is wanneer het advies van de Onderwijsraad over Passend onderwijs beschikbaar komt. Vooralsnog staat op 27 juni het notaoverleg Passend onderwijs op de Kameragenda, maar of deze doorgang zal vinden gezien de huidige omstandigheden is aan de Kamer.
Ondertussen blijven het ministerie en de Impulsgroep ook werken aan de Toekomstagenda Passend onderwijs en gaat de afstemming op deelonderwerpen en specifieke maatregelen door.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim