Europese Codeweek t/m 22 oktober

Zaterdag 7 oktober is de vijfde Europese Codeweek gestart. Overal in Europa vinden activiteiten plaats voor kinderen, georganiseerd door scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties. Het doel van de Codeweek is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met digitale geletterdheid. In Nederland zijn circa 50 organisaties actief in de Codeweek. Zij organiseren van 7 t/m 22 oktober tal van activiteiten.

Op maandag 9 oktober is de kick-off van de Nederlandse activiteiten van de Codeweek bij het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs in Den Haag. Bij de kick-off wordt het plan 'Samen Digiwijzer' gepresenteerd, dat als doel heeft meer kinderen te bereiken om zo digitale ongelijkheid tegen te gaan. Dit is nodig omdat naar schatting meer dan de helft van de basisscholen in Nederland nauwelijks aandacht geeft aan digitale vaardigheden in het onderwijsprogramma.

‘Samen Digiwijzer’ is een initiatief van CodePact, Mediawijzer.net en Kennisnet. Zij willen gezamenlijk een zogenoemde Circle of Support vormen en scholen helpen met het invoeren van digitale geletterdheid. In eerste instantie richten zij zich op scholen die nog niet of nauwelijks actief zijn op dit gebied.

Belang digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die kinderen nodig hebben om zich in de digitale samenleving staande te houden en zichzelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking tot mediawijsheid. Kinderen kunnen tijdens de week leren programmeren, hacken of op een andere manier werken aan hun digitale vaardigheden.

Het dagelijks leven van kinderen digitaliseert in een rap tempo. Kinderen vervullen later op de arbeidsmarkt beroepen die nu nog niet bestaan. “Digitale geletterdheid wordt – naar het zich laat aanzien – een vast onderdeel van het curriculum. Veel basisscholen zijn al actief op het gebied van digitale geletterdheid, maar het is moeilijk om dit in alle leerjaren door te voeren,” aldus programmamanager Margreet de Vries. Mary Berkhout van Mediawijzer.net benadrukt dat de aanwezigheid van internet en digitale media voor de generatie kinderen en jongeren die nu opgroeit weliswaar vanzelfsprekend is, “maar dat betekent nog niet dat elk kind even goed mee kan komen. Vooral kinderen die de thuissituatie niet mee hebben, bouwen onvoldoende digitale vaardigheden op.”

Vraaggestuurd
Samen Digiwijzer gaat vraaggestuurd te werk: scholen zijn zelf in de lead over wat zij willen doen en hoe dit het beste in het onderwijsprogramma past. De initiatiefnemers bieden maatwerk door bijvoorbeeld gastdocenten te leveren of lesprogramma's aan te dragen.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.