Kinderen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlands hebben baat bij een andere leesmethode dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. Dit concludeert Mirjam Snel, onderzoeker bij het lectoraat Geletterdheid van Hogeschool Utrecht, in haar promotieonderzoek bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Snel onderzocht het verschil tussen een aanbiedende (Direct Instruction, DI) en een genererende (Guided-Co- Construction, GCC) benadering aan de hand van de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Is het beter om leerlingen letter-klank relaties in van tevoren vastgelegde woorden aan te bieden in gestructureerde lessen (DI)? Of is het juist beter leerlingen zelf letter- klank relaties en woorden te laten maken met medeleerlingen en onder begeleiding van de leerkracht (GCC)? Over het geheel gezien blijkt de GCC-methode het meest effectief. Leerlingen met een andere etnische achtergrond dan de Nederlandse blijken echter meer baat te hebben bij een gestructureerde aanbieding van letters en woorden door de leraar (DI). Door het toetsen van letterkennis en de benoemsnelheid van cijfers kunnen problemen in de ontwikkeling van woordherkenning bovendien vroegtijdig opgespoord worden. Het is hiervoor van belang dat een leraar niet vasthoudt aan de categorisering die aan het begin van een schooljaar is gemaakt, maar het leesniveau monitort en er passende acties op onderneemt.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws