Estlandse schooldirecteuren op bezoek bij AVS

Op woensdag 20 september waren er 21 schoolleiders uit Estland op bezoek bij AVS. Het schoolleiderstekort is ook in Estland een urgent vraagstuk. AVS ging hierover het gesprek aan.

Medewerkers Frank Koelen en Lianne ter Steeg brachten samen met de 21 schoolleiders uit Estland een bezoek aan basisschool De Kwikstaart in Uithoorn. Schoolleider Boudewijn van Stuijvenberg vertelde enthousiast over het onderwijs op de Kwikstaart en de samenwerking binnen Brede School Legmeer. Daarna volgde een rondleiding door het prachtige gebouw waar naast de Kwikstaart nog twee scholen en een kinderopvang zijn gevestigd.

Na het kijkje in het Nederlandse opvang- en onderwijssysteem was het voor de Estlandse schoolleiders interessant en leerzaam om te horen hoe AVS de positie van schoolleiders versterkt, op welke manier zij schoolleiders hierbij betrekt en wat de academie en vakvereniging organiseert. Deze bijeenkomst gaat zeker een vervolg krijgen om verder met elkaar door te praten over leiderschap, belangenbehartiging en leiderschapsontwikkeling. De tekorten in Estland vragen om voorbeelden van good practices. Opgedane kennis en informatie van het bezoek aan AVS worden meegenomen in de plannen daar.