ESHA General Assembly: AVS praat mee op Europees niveau

De European Schoolheads Association (ESHA) General Assembly kwam op 21 en 22 april bij elkaar in Spanje. Namens alle AVS-leden is weer een groot aantal punten op Europees niveau aan de orde gekomen.

Na een warm welkom werd eerst teruggekeken op de biennial conference van oktober 2016 die de AVS in Maastricht organiseerde. Uit heel Europa is enorme waardering uitgesproken voor het inhoudelijke programma en de kwaliteit van netwerken die daar mogelijk bleek. Vervolgens is gesproken over de betrokkenheid en samenwerking in het project Breaking the Silence, waarbij de diverse aanpakken voor het voorkomen en terugdringen van seksuele kindermishandeling met elkaar zijn gedeeld. Gastheer Spanje vertelde daarnaast over het onderwijssysteem in dit land en de manier waarop schoolleiders eens per vier jaar vanuit het team worden gekozen en wat de kansen en beperkingen in het leiderschap zijn.

Early School Leaving
ESHA is een van de Europese samenwerkingspartners in het Early School Leaving-project. Hierin worden praktische manieren verzameld waarop schoolleiders uitval in hun school kunnen terugdringen of voorkomen, om die vervolgens met elkaar uit te wisselen. Op www.dropoutprevention.eu zijn good practice-voorbeelden te vinden. Uiteraard zijn alle projecten en beschikbare kennis ook te vinden op de vernieuwde ESHA-website www.esha.org

Strategische agenda
Tijdens de General Assembly is uitgebreid gesproken over het bijstellen van de strategische agenda in het kader van de doelstellingen van ESHA. Er worden nieuwe pilots gedaan om Europese samenwerking en ontwikkeling van schoolleiders te bevorderen, zoals het ondersteunen van job shadowing en het breed beschikbaar maken van leiderschapsontwikkeltrajecten via de ESHA Academy. In heel Europa heen zien we hoe goede schoolleiders en effectieve schoolbesturen bepalend zijn voor de kwaliteit van een school en het succes van leerlingen in hun verdere loopbaan. Ook hebben leidinggevenden vaak met soortgelijke vraagstukken te maken, zoals omgaan met vluchtelingenkinderen, radicalisering of de impact van terroristische aanslagen. Voor het invullen van leiderschap geldt gedeeld en gespreid leiderschap waar mogelijk, maar vooral ook ondernemend handelen binnen de kaders van je eigen systeem.
AVS-leden zijn automatisch aangesloten bij ESHA. Van 18 tot 21 oktober 2018 zal de volgende biennial conference gehouden worden in Tallinn, Estland. Hierbij zullen schoolbezoeken en cultuur een prominente plek krijgen. AVS-leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De AVS houdt haar leden op de hoogte over het programma en aanmelden zodra er meer bekend is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.