Ervaringen met nieuwe zorgstelsel

Zoals bekend is op 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Daar is inmiddels al veel over te doen geweest. Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zullen zijn, maar het lijkt erop neer te komen dat grote groepen werknemers er volgend jaar op achteruit zullen gaan.

De AVS heeft daarom een speciaal e-mailadres geopend om de ervaringen van AVSleden met het nieuwe stelsel – vooral met de nieuwe premies – te inventariseren. Wij bundelen de reacties en kijken wat de vervolgstappen moeten en kunnen zijn. Betekent de nieuwe zorgverzekering voor u een kostenstijging? Of bent u met het nieuwe stelsel juist beter af? Laat het ons weten! Stuur een e-mail met daarin ook een schets van uw persoonlijke situatie naar de AVS..

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.