Verschillen in prestaties van identieke leerlingen in het basisonderwijs in Nederland kunnen voor een substantieel deel worden toegeschreven aan de verschillen in kwaliteit van leerkrachten. Werkervaring van leerkrachten is hierbij het belangrijkst. Dit blijkt uit de tweelingstudie ‘Teacher quality and student achievement’ van het Centraal Planbureau (CPB).

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een dataset met zeshonderd tweelingen die ieder in een andere klas zaten. Het blijkt dat de helft van de tweeling die aan de klas met de meer ervaren leerkracht werd toegewezen, het beter doet dan zijn of haar tweelingbroer of -zus die was geplaatst in een klas met een minder ervaren leerkracht op dezelfde school. Er is gekeken naar de leerprestaties voor taal en rekenen. De invloed van een ervaren leerkracht is het grootst op kinderen in de lagere klassen van de basisschool. Vooral in groep 2 maken de kinderen een enorme sprong met een goede leerkracht voor de klas. De verschillen in de behaalde resultaten zijn relatief groot. Het verschil tussen een beginnende leerkracht en één met veertig jaar werkervaring kan voor de leerling oplopen tot een heel niveauadvies voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld een havo/vwo versus een vwo-advies.

De empirische analyse vond plaats tussen 1995 en 2005. Het tweelingbeleid op scholen schrijft voor dat tweelingen niet naar dezelfde klas mogen, waardoor tweelingen aselect aan verschillende klassen worden toegewezen.

Teacher quality and student achievement. Evidence from a Dutch sample of twins
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws