Ernstige dyslexie in basispakket

Vanaf 2009 wordt het basispakket zorgverzekeringen uitgebreid met de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie, voor kinderen bij wie de zorg op zeven- of achtjarige leeftijd begint en die op of na 1 januari 2001 geboren zijn. De ministerraad heeft hier op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee ingestemd.

Met het opnemen van dyslexiezorg in het basispakket geeft het kabinet uitvoering aan een met algemene stemmen aanvaarde motie van de VVD en PvdA. In de uitvoering is gekozen voor vergoeding van de behandeling bij kinderen bij wie de zorg aanvangt op de leeftijd van zeven of acht jaar, omdat op die leeftijd ernstige dyslexie meestal wordt gesignaleerd. Overigens valt alleen de diagnostiek en behandeling van kinderen conform de criteria van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling in het basispakket. De maatregel kost jaarlijks 27,9 miljoen euro.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.