Al enige tijd vraagt cluster 3 aandacht voor de te grote klassenschaal voor zeer moeilijk lerende kinderen in het voortgezet onderwijs. Ook bij de verschillende discussies in de Kamer over LGF werd het onderwerp door kamerleden ter sprake gebracht motie Verhagen.

De minister onderkent het probleem wel, maar schuift het vooruit met het argument dat financiële ruimte ontbreekt. Tijdens de Algemene Beschouwingen is door de Kamer een duidelijke uitspraak gedaan over de aanvaarding van de motie Verhagen. De klassendeler in het VSO MLK moet van 12 naar 7 leerlingen. De AVS is tevreden over het bereikte resultaat in dit dossier. In het onderwijsbeleid van de regering in het algemeen blijven we teleurgesteld.

Actueel
Kader Primair 2 – Oktober 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws