Scholen moeten meehelpen energie te besparen. Wat zij daarvoor moeten doen, staat in een lijst met erkende maatregelen. Het programma ‘Scholen besparen energie’ kan scholen hierbij ondersteunen.

De energiebesparingsverplichting komt uit de milieuwet en geldt sinds 1993 voor locaties waar meer dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektra wordt verbruikt. Vanuit deze wet moeten alle energiebesparende maatregelen genomen worden die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing is 5 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant, voor de onderwijsinstellingen te vinden op pagina 60 – 74. Met deze lijst kan een school of kinderopvangorganisatie checken of ze aan deze verplichtingen voldoen. Ook scholen en kinderopvangorganisaties die minder energie verbruiken, kunnen deze lijst gebruiken om na te gaan welke effectieve en betaalbare energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn.

In de lijst staan de hoofdactiviteiten genoemd met daarbij de uitgangssituatie en de mogelijke energiebesparende technieken om energie te besparen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om LED-lampen in plaats van TL-verlichting. Vanaf 1 juli 2019 geldt een informatieplicht voor midden- en grootverbruikers over de maatregelen die genomen zijn of zijn ingepland.

Het programma 'Scholen Besparen Energie' ondersteunt scholen bij het nemen van laagdrempelige vormen van energiebesparingen. Scholen krijgen hiermee inzicht in het huidige energieverbruik. Het effect op de energierekening van bijvoorbeeld energiemonitoring, het energiezuinig inregelen van de verwarming, het isoleren van CV-leidingen of besparen op verlichting en ventilatie wordt zo zichtbaar. ‘Scholen besparen energie’ is een programma van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Onderwijs en Economische Zaken samen met onderwijsorganisaties.

Nieuwe Europese aanbesteding Energie Voor Scholen
Tot 29 maart kunnen schoolbesturen inschrijven voor de nieuwe Europese aanbesteding van Energie Voor Scholen (EVS). EVS maakt deel uit van het Inkoop Centrum Onderwijs. Bij de komende Europese aanbesteding voor de periode van 2021 tot en met 2025 is er nadrukkelijk aandacht voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Daarom krijgen schoolbesturen in deze aanbesteding de kans om hun energieverbruik verder te vergroenen. Greenpeace is een campagne gestart om schoolbesturen op te roepen zich uit te spreken voor groene stroom.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders