Enquête professioneel HRM-beleid

Thema’s als professioneel HRM-beleid, meer aandacht voor diversiteit in teams en persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht zijn de afgelopen jaren steeds meer op de bestuurdersagenda gekomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs, waaronder de AVS, en het ministerie van OCW willen via een enquête peilen waar schoolorganisaties nu staan op het gebied van human resource management. Invullen kan tot 13 oktober aanstaande.

Via het traject ‘Versterking HRM-beleid/functiemix in het primair onderwijs’ hebben de AVS, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, PO-Raad en het ministerie van OCW samen met adviesbureaus Berenschot en Edunamics een extra impuls gegeven aan de kwalitatieve invoering van de functiemix. Met de enquête willen de organisaties scherper in beeld brengen hoe schoolbestuurders tegen deze beweging aankijken, wat hun eigen positie is en wat nodig is om de volgende stap te zetten.
Vlak voor de vakantieperiode is deze enquête al uitgezet, maar meer reacties zijn erg welkom. Het invullen duurt circa vijf minuten en schoolbestuurders krijgen binnen enkele weken een aantal voorbeelden toegestuurd die passen bij de uitkomsten van hun persoonlijk ingevulde enquête.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.