Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Panteia gevraagd een nulmeting uit te voeren naar de Wet beroep leraar (wbl) en nodigt schoolleiders uit mee te doen aan een enquête.

De Wet beroep leraar bestaat concreet uit de volgende instrumenten/maatregelen:

  • Omschrijving van het beroep leraar (in de wet)
  • Professionele ruimte/zeggenschap en professioneel statuut
  • Een (vrijwillig) lerarenportfolio

Voor deze nulmeting wordt in kaart gebracht in hoeverre de schoolleider (d.w.z. leidinggevende van een of meer lerarenteams) uit het po, vo of mbo bekend met de wbl, betrokken is bij de implementatie ervan en aankijkt tegen de beoogde resultaten van de wbl.
 
Schoolleiders worden gevraagd om mee te werken aan het onderzoek door het beantwoorden van een korte online vragenlijst. Respondenten maken kans op een cadeaubon.

Links