Enquête leergebied Kunst & Cultuur curriculum.nu

Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat onderwijsprofessionals zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom hebben zij een enquête opgesteld.

curriculum-meisje.jpgOmdat het totale pakket van het leergebied Kunst & Cultuur te uitgebreid is, hebben de kunstvakverenigingen een samenvatting gemaakt die op hoofdlijnen het totale programma beschrijft. Het programma bestaat uit drie onderdelen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. Het gaat nadrukkelijk om het 'wat', dat wil zeggen: om de inhoud van het onderwijs en niet om het 'hoe', de didactiek. Deze enquête gaat over de visie, grote opdrachten en bouwstenen. Samen met aanbevelingen voor de bovenbouw vormen ze de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Mening geven over conceptvoorstellen
Onderwijsprofessionals in po en vo, waaronder schoolleiders en leraren, worden opgeroepen deze enquête in te vullen uiterlijk op 20 juni (23.59 uur).

Links