Onder het motto ‘Mijn werk, onze scholen’ willen vakbonden en werkgeversorganisaties met zoveel mogelijk mensen uit het primair onderwijs praten over hun wensen voor een nieuwe cao. Op 22 en 29 mei is het mogelijk om digitaal mee te praten via  https://www.surveymonkey.com/s/caopo_online. 

De online discussie duurt anderhalf uur. Ontbreekt de tijd daarvoor, dan kan tot 2 juni online een enquête worden ingevuld via https://www.surveymonkey.com/s/CAOPOenq. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten.

De discussies en de enquête moeten bouwstenen opleveren met vernieuwende gedachten voor een stevige cao voor 2014. Een cao die personeel, leidinggevenden en bestuurders ondersteunt bij het benutten van kansen en het bieden van kwaliteit. Een cao die bijdraagt aan werkplezier en professionele ruimte. Dát is de wens van de AVS, AOb, CNV-onderwijs, FvOv en de PO-Raad.

Vier thema's
De gezamenlijke ambitie van de organisaties is om nieuwe, eigentijdse arbeidsvoorwaarden overeen te komen met een grote inbreng van de mensen waar het om gaat. Met de actie willen de samenwerkende organisaties graag de stem van de werkvloer horen over ten minste vier thema’s van vernieuwing:
• ontwikkeling: loopbanen, levensfases, professionalisering;
• prestaties: kwaliteit van onderwijs en van werken;
• tijd: werktijden, roosters, verlof;
• rollen en taken: afspraken op de werkvloer, rolverdeling

De thema’s worden benaderd door de ogen van ‘de leidinggevende’, ‘de bestuurder’, ‘de leerkracht’ en ‘de ondersteuner’. Zo krijgen de cao-onderhandelaars voor de zomer materiaal in handen om te komen tot vernieuwende afspraken.

Online meepraten
Meepraten kan in mei, tijdens de vier digitale discussiesessies:
•woensdag 22 mei van 13.00 tot 14.30 uur
•woensdag 22 mei van 20.00 tot 21.30 uur
•woensdag 29 mei van 13.00 tot 14.30 uur
•woensdag 29 mei van 20.00 tot  21.30 uur

Inschrijven voor de online discussies is nodig, zodat deelnemers de juiste inlogdetails ontvangen. U kunt zich inschrijven via www.surveymonkey.com/s/caopo_online 

De online enquête kan worden ingevuld via www.surveymonkey.com/s/CAOPOenq

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd