Enorme belangstelling voor 12e AVS congres

Was het Remco Claasen (dé leiderschapstrainer op dit moment), het ruime aanbod aan workshops in combinatie met de uitgebreide informatiemarkt, of toch simpelweg de ontmoeting die schoolleiders massaal naar Nieuwegein trok? Feit is dat het 12e AVS congres, op vrijdag 23 maart, met meer dan duizend aanwezigen een topeditie beleefde.

‘Leiding geven, met het oog op morgen’ luidde het congresthema. Het onderwerp ‘toekomst’ zat dan ook door het hele programma verweven. Centrale inleider Loek Hermans (o.a. oud-minister van Onderwijs, huidige voorzitter MKB Nederland) legde bijvoorbeeld de link tussen een school leiden en (maatschappelijk) ondernemen. Volgens Hermans is de consument steeds veeleisender geworden, ook de onderwijsconsument. Hij constateerde dat een ondernemer vrijwel altijd rekening houdt met de – soms irreële – eisen van de consument. Een basisschool zou, als kleine maatschappelijke ondernemer, ook constant moeten checken of haar ‘product’ nog wel up to date is. Want, onderschreef Hermans: “Scholen spelen een ontzettend belangrijke rol in de ketenaanpak in een wijk. Daarom moet de school meer open staan voor organisaties als sportverenigingen, buitenschoolse- en voorschoolse opvang, jeugdzorg en maatschappelijke organisaties. Samen dienen zij afstemming te zoeken. Daarmee bedoel ik niet dat alles op het bordje van de schoolleider wordt gelegd, maar echt samen. Als in het po geen goede basis wordt gelegd, gaat het op lange de termijn niet goed met Nederland.”

Loek Hermans – centrale inleider

 Jaarrede

Ook werd over de toekomst van de AVS zelf gesproken. Voorzitter Ton Duif liet in zijn jaarrede, traditiegetrouw de opening van het congres, weten dat 5 april de volgende stap wordt gezet naar één sectororganisatie po. “Zoals beloofd in 2005 en 2006 en dus ook in 2007: wat we nu doen als AVS, blijft gewaarborgd. Maar willen we dat doen, dan moeten ook wij ons oog op de toekomst richten en daarop inspelen.’’

Jaarrede door AVS voorzitter Ton Duif

Verder wees Duif op het belang van de school als verbindingsschakel tussen de drie werelden waarin het kind leeft: de school, de straat en het gezin. Hij voorzag – net als Hermans – een nieuwe uitdaging: “Scholen zullen zich volgens mij meer gaan ontwikkelen tot educatieve/maatschappelijke ondernemingen en schoolleiders tot ondernemers die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.’’ Duif benadrukte dat schoolleiders zelf het initiatief moeten nemen. “Van de overheid valt slechts symptoombestrijding of gelegenheidswetgeving te verwachten. Ik heb bijvoorbeeld geen verplichte kleutertoets nodig als we zelf het belang van een goede ketenbenadering onderkennen en dit organiseren. En ook geen verplichte Cito-toets, als meetinstrument voor de opbrengst van het onderwijs, als we zelf het belang van een transparante kwaliteitsverantwoording onderkennen.”

Innovatie

Inspirerend waren de zogenaamde keynote speakers. Hockey-coach Marc Lammers beet het spits af wat betreft de plenaire sessies. Hij probeerde schoolleiders te overtuigen om innovatief te zijn en illustreerde zijn betoog met – af en toe hilarische – voorbeelden van eigen uitvindingen. “De eerste reactie op innovatie is altijd weerstand, complimenten krijg je pas veel later.’’ Voor de filmpjes van zijn gelauwerde damesteam, (oude) krantenberichten over de videobril en het ‘oortje’, maar vooral voor Lammers eerlijke verhaal over zijn leerweg als leider (“Van instructie naar inspiratie: open vragen stellen in plaats van dingen opleggen’’), ontving hij een staande ovatie. Op weg naar de lunchpauze waren de toehoorders nog vol van de sessie. ,,Het is aan de ene kant erg leuk om een kijkje in de hockey-wereld te krijgen, maar het inspireert ook echt. ‘Ga buiten de gebaande wegen’, die boodschap blijft wel hangen’’, aldus een schoolleider.

Marc Lammers

Humor

‘s Middags was de grote zaal voor Remco Claasen, die – ondanks een stevige griep (“Ik zit onder de drugs, heerlijk!’’) – wist te charmeren, boeien en overtuigen. De zelfbenoemde ‘goeroegek’ drukte zijn vinger op de zere plek door een burnout ‘een cadeautje’ te noemen. ,,Het is treurig, maar meestal gaan mensen dan pas nadenken over ‘wie ben je, wat wil je, wat kun je?’.” Hij hamerde op het belang van een mission statement (“Dat is iets anders dan een slogan!”), goede coaching (“Als coaching al gedaan wordt, gebeurt het negen van de tien keer waardeloos.’’) en energie (“Een optimale versmelting van passie en talent die energie oplevert, in plaats van kost’’). Een schoolleider uit Etten-Leur: “Het is erg belangrijk om je baan weer eens van een andere kant te bekijken. En te relativeren, het liefst met humor. Daar is Claasen heel goed in geslaagd.’’ Als debutante op het AVS congres, was ze ook te spreken over de workshops. “Daar ga je juist wel inhoudelijk over het werk praten, maar met nieuwe inzichten en onder goede begeleiding.’’

Remco Claasen

De 24 workshops waren goed gevuld. Zo ook de informatiemarkt: tientallen standhouders mochten door het hoge aantal bezoekers op veel belangstelling rekenen. Zelfs acteur en presentator Marc Klein Essink wist de markt te vinden. Hij promoot op dit moment de actie Day For Change en had vrijdag 23 maart een afspraak met een Haagse basisschool. Toen de betreffende schoolleider liet weten zelf niet aanwezig te zijn vanwege het AVS congres – en dat daar duizenden schoolleiders samen komen – zag Essink zijn kans schoon en toog met een stapel folders naar Nieuwegein.

Downloads

Interessant?
Dit artikel stond in KADER , het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden exclusief ontvangen. Wil jij KADER ook op de deurmat hebben? Word lid of abonnee, ontvang voortaan een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.