Kleuters krijgen complexe emoties als verlegenheid en jaloezie beter in de gaten als leerkrachten zich meer opstellen als meelezer dan als voorlezer bij het lezen van prentenboeken. Dat blijkt uit onderzoek van Aletta Kwant, die onlangs promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dat prentenboeken een positief effect hebben op de taalontwikkeling van kleuters was al langer bekend. Kwant toont nu aan dit ook geldt voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Voorwaarde hierbij is dat leerkrachten de juiste prentenboeken gebruiken en in staat zijn om hierover een gelijkwaardig gesprek met de kleuters te voeren. De gangbare `uitlokkingsstrategie´ van vragen stellen door de leerkracht tijdens voorleessessies leidt niet altijd tot de juiste interactie tussen leerkracht en kinderen, aldus Kwant. “Maar door zelf lezersreacties te geven plaatst de leerkracht zich als medelezer naast de leerlingen, wat een gelijkwaardiger gesprek oplevert,” verduidelijkt ze. Haar onderzoek heeft geleid tot zogenoemde `sleutels´ bij een set geselecteerde boeken, waarmee leerkrachten kunnen werken. Kwant: “De lezersreacties van de leerkracht vormen hierbij de eerste aanzet tot een gesprek. Daarna helpen gespreksstimulerende aanwijzingen zoals vervolgvragen de leerkracht verder om in gesprek te gaan met de kinderen.” Kwant ontwikkelde een specifiek voorleesprogramma met specifi eke voorlees- en gespreksaanwijzingen voor leerkrachten en onderzocht welke prentenboeken het meest geschikt zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Met het nieuwe voorleesprogramma bleken met name complexe emoties beter herkend te worden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws