Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA.

Als nieuw Kamerlid ben ik blij dat ik de eer heb gekregen om het onderwijs te verbeteren in de goede richting. Er gaan gelukkig veel dingen goed in het onderwijs, maar het staat de komende tijd ook voor grote uitdagingen. Een van de grote uitdagingen is hoe we omgaan met krimp. We krijgen te maken met een teruglopend leerlingenaantal, vooral in niet-stedelijke gebieden. Een van mijn speerpunten is om het onderwijs te verbeteren zonder dat dit direct leidt tot meer bureaucratie en verantwoording. De neiging om bij elk incident van alles te bedenken en scholen op te zadelen met nog meer taken is niet wenselijk. De politiek moet niet wegkijken als er misstanden worden geconstateerd, maar moet dit probleem aanpakken en niet alle scholen opzadelen met nog meer taken. Meer taken betekent meer verantwoording en dit gaat ten koste van de kostbare onderwijstijd. Generaliserende opmerkingen over ‘het onderwijs’ doen niet recht aan al die leerkrachten die met passie voor hun vak zich dagelijks inzetten om zoveel mogelijk leerlingen, met al het maatwerk dat nodig is, voor te bereiden op de toekomst. De komende jaren is een kwaliteitsverbetering van leerkrachten nodig. Er staan helaas ook onbevoegde leerkrachten voor de klas, wat een onwenselijke situatie is. Bijscholing en kwaliteitsverbetering zullen dan ook vormgegeven worden en ik ben tevreden dat we de komende tijd gaan investeren in leerkrachten, juist in een tijd dat de overheid veel bezuinigt.
Er bestaat een duidelijk spanningsveld tussen enerzijds de sturende rol van de overheid en anderzijds de vrijheid voor het onderwijs. Aan de ene kant eisen schoolbesturen de vrijheid om van alles zelf uit te vinden en aan de andere kant is er de maatschappelijke verwachting dat de overheid optreedt als de vrijheid doorschiet en dit tot misstanden leidt. Vertrouwen geven betekent voor sommige scholen helaas omgaan met onderwijsmiddelen zonder dat het onderwijs daar direct mee gemoeid is. We hebben recent meegemaakt hoe het ROC Zadkine onderwijsgeld in vastgoed investeerde in plaats van het te investeren in kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Jammer genoeg zijn er nog schoolbesturen die schaalvergroting belangrijker vinden dan het bestrijden van taalachterstanden. Toen ik zelf op de basisschool zat heb ik aan den lijve ervaren hoe belangrijk het is dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is meer dan je kinderen naar school brengen.

Toen mijn uitslag van de Cito-toets bekend werd, werd ik geadviseerd om naar het toenmalige vbo te gaan. Maar ik wilde graag naar de mavo of hoger, omdat mijn klasgenoten met dezelfde score of lager wel naar de mavo mochten. Wat me opviel is dat de betrokkenheid van hun ouders zelfs het onderwijsadvies kon beïnvloeden. Mijn ouders volgden braaf het schooladvies, ze wisten niet beter. Het onderwijssysteem in Marokko zit heel anders in elkaar dan hier. Ik vond het niet eerlijk hoe denigrerend er toen over het vbo werd gesproken, alsof het een afvalputje van de maatschappij was. De meeste ouders deden er alles aan om hun kind zo hoog mogelijk te laten instromen op de middelbare school. Onderadvisering kennen we en wordt veel besproken, maar er heerst een taboe op overadvisering. Onderwijs betekent voor mij: kennis op een effectieve en creatieve manier overdragen aan de talenten van morgen, ouders betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen en jongeren voorbereiden op de complexe maatschappij en de toekomst. Ieder talent heeft maatwerk nodig, soms iets meer tijd en aandacht om tot zijn of haar recht te komen. 

Reageren?
Mail naar
m.mohandis@tweedekamer.nl

Na het schrijven van deze column heeft de PvdA, in verband met het vertrekken van enkele fractieleden naar het kabinet, nog gewisseld met de onderwijsportefeuilles. De portefeuilles po en vo liggen nu bij respectievelijk Loes Ypma en Tanja Jadnanansing. Mohammed Mohandis heeft hoger onderwijs, wetenschap en sociaal leenstelsel gekregen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Samen iets gemeenschappelijks uitvinden’

  • ‘Leerlingen gaan anders nadenken over hun toekomst’

  • ‘Feedback werkt alleen als het veilig is’

  • Materiële bekostiging