Eindverantwoordelijk management – Vitaal leiden

Bovenschools managers en bestuurders hebben een cruciale rol in het signaleren van te grote werkdruk en de mogelijke gevolgen daarvan. Daarbij kan het zinvol zijn hun directeuren te wijzen op de mogelijkheden van `Vitaal leiden´.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.