Eindverantwoordelijk management: kansen creeren in achterstandssituaties

Voor veel bovenschools managers is het maken van een strategisch beleidsplan een natuurlijk onderdeel van de terugkerende activiteitencyclus. Hoe een passende strategische koers kan leiden tot een veelomvattende, kansrijke aanpak is te zien in de Harlems Childrens Zone (HCZ) in New York. De HCZ schept voorwaarden voor succesvol onderwijs in breder verband. Hoe zorgt de schoolleiding via lokale samenwerking voor een stimulerend en veilig leerklimaat, dat uitgaat van leerlingen in een breder sociaal systeem? Het plannen van strategische lijnen als vehikel voor een stevige inhoudelijke koers en de HCZ staan centraal tijdens het komende diner pensant* van de AVS voor bovenschools managers.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.