Eindtoets second opinion, schooladvies leidend

Het is onwenselijk dat veel basisscholen uitsluitend een enkelvoudig schooladvies geven. Staatssecretaris Dekker staat het uitsluiten van meervoudige adviezen – in plaatsingswijzers bijvoorbeeld – niet toe en wil dit wettelijk verankeren. Dit schrijft hij op 1 november in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het eerst in jaren is het aantal leerlingen dat een meervoudig advies van de basisschool kreeg toegenomen.
 
De verplichte eindtoets in groep 8 is een second opinion na het schooladvies. Als het toetsresultaat hoger is dan verwacht, dan moet de school overwegen om het advies naar boven bij te stellen. Twee keer zoveel leerlingen als vorig jaar die voor een heroverweging in aanmerking kwamen, hebben een aangepast schooladvies gekregen. Bij ruim één op de vijf leerlingen van wie het advies werd heroverwogen, is het advies bijgesteld. Uit de evaluatie over de eindtoets blijkt echter dat er grote schoolbesturen zijn die voor alle leerlingen bij het oorspronkelijke schooladvies zijn gebleven, ondanks fors hogere eindtoetsresultaten. ‘Zeer ongewenst en in strijd met de wet’, aldus Dekker.
Er zijn naast de Centrale Eindtoets, ROUTE 8 en IEP nog drie eindtoetsen toegelaten voor 2017: DIA, CESAN en AMN.

Het schooladvies is leidend en de eindtoets een second opinion, is ook de opvatting van de Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De schoolleider is eindverantwoordelijk voor de gegeven adviezen. En schoolleiders doen er alles aan om kritisch te kijken naar de kwaliteit van het schooladvies in het belang van kansengelijkheid voor leerlingen.” De AVS is voorstander van gemengde brugklassen. Dan hebben leerlingen meer kans om op te stromen.
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.