De AVS en de sectorraden hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neergelegd toestemming te geven om eenmalig af te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets plaatsvindt en toe te staan om de periode van 10 tot 15 april als formele afnameperiode toe te voegen.
 
De reden van het verzoek, dat mede is gedaan door Ouders en Onderwijs, ICE en A-Vision, is dat er in de wettelijke periode te veel vrije dagen en feestdagen vallen en de Koningsspelen waardoor er geen gunstig moment is voor de afname van de eindtoets. Ook is er onvoldoende tijd om de second opinion, wat de functie is van de eindtoets nu het schooladvies leidend is, goed te laten verlopen. Naast de (organisatorische) problematiek voor de sector is een afname in week 16 tot 19, de wettelijke periode voor de eindtoets, allerminst in het belang is van de leerling, constateren de organisaties die het verzoek bij de staatssecretaris hebben neergelegd.
Er wordt geen recht gedaan aan een optimale, betrouwbare en valide afname van de eindtoets, en daarmee wordt voorbijgegaan aan het recht en het belang van ieder kind in groep 8 om onder de meest gunstige omstandigheden de Eindtoets te maken.

Het College voor Toetsen en Examens zal op 18 april de toetsperiode 2017 vaststellen, dus urgentie om het verzoek in overweging te nemen is van belang.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onomkeerbaar

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’