Eindtermen lerarenopleidingen landelijk vastgelegd

De HBO-raad heeft onlangs besloten om de eindtermen van de lerarenopleidingen – waaronder de pabo – landelijk vast te leggen, om het niveau te verhogen. Elke student moet, naast een toets aan het begin, ook aan het einde van de opleiding aantonen de vastgelegde kennis paraat te hebben. Voor alle studenten wordt dezelfde norm gehanteerd.

Met dit besluit komen de lerarenopleidingen onder meer tegemoet aan ambities uit het actieplan LeerKracht van minister Plasterk en van de commissie Dijsselbloem. Voor pabo-studenten betekent het dat zij niet alleen in het begin, maar ook aan het einde van de opleiding moeten aantonen dat zij over voldoende taal- en rekenvaardigheid beschikken. Om het niveau van beginnende studenten te waarborgen willen hogescholen met elke nieuwe pabo-student een uitgebreide intake houden voordat deze aan de opleiding begint. Kandidaten die nog niet voldoende zijn voorbereid op de studie, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een voorbereidende periode of summer courses, die speciaal voor hen opgezet worden. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, roept minister Plasterk op om deze intake en de voorbereidende periode financieel mogelijk te maken; zowel voor de hogeschool als voor de student. Met deze maatregelen intensiveren en versnellen de opleidingen het proces van kwaliteitsverbetering.

Het betreft een voorlopig besluit van het bestuur van de HBO-raad. Op 18 april aanstaande bespreekt de Algemene Vergadering het voorstel.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.