Eindrapportage Implementatie meldcode kindermishandeling

Voor achtergrond informatie over het thema kindermishandeling kunt u het bestand `eindrapportage implementatie meldcode kindermishandeling´ raadplegen of downloaden. De rapportage en implementatietraject is uitgevoerd door CapGemini in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport.

De rapportage omvat breed onderzoek en stappen voor het implementatietraject voor de sectoren: Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Jeugdgezondheidszorg, onderwijs (PO en VO). De eindrapportage is het resultaat van een 2 jaar durend traject en is een stap op weg naar een samenhangende en pro-actieve aanpak van kindermishandeling. Op hoofdlijnen zijn in het document strategie, ambitie en doelstellingen vastgesteld om een meldcode voor professionals te implementeren.

Download
 Eindrapportage (5MB)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.