Zoals in december al aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve twee herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag alleen geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde.

Dat maakte demissionair minister Slob bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en het vervolgonderwijs. Met deze drie maatregelen kunnen leerlingen een volwaardig diploma halen waarmee zij door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs. Slob: “We nemen deze maatregelen om alle leerlingen de kans te geven dit jaar succesvol af te ronden. Ook krijgen ze extra ondersteuning bij de voorbereidingen, als dat nodig is. Tegelijkertijd blijft het objectieve moment van de centrale examens staan.”

Een niet-kernvak wegstrepen

Leerling mogen één niet-kernvak wegstrepen. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor alle overige vakken. De precieze voorwaarden staan uitgelegd op mijneindexamen.nl.

Extra begeleiding

Scholen kunnen verder extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen. Bovendien wordt met het vervolgonderwijs gekeken wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstige studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

De drie maatregelen gelden ook voor leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso). En vso-scholen kunnen eveneens geld aanvragen om leerlingen extra te begeleiden richting de centrale examens.

Beroepsgerichte profielvakken in het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar zo kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Deze maatregel werd al eerder bekend.

Link

Gerelateerd nieuws