Met ingang van 1 januari 2003 bedraagt het percentage voor het actieve onderwijspersoneel 2,75 en voor de BWOO-gerechtigden 1,95. De respectievelijke percentages gelden voor 2003 bij de vaststelling van het jaarinkomen.

De eindejaarsuitkering die van toepassing is op het OOP in het PO dat benoemd is in een functie met één van de salarisschalen 1 tot en met 8 dan wel een I/D-baan, bedraagt met ingang van 1 januari 2002:

Voor de salarisschalen 1 tot en met 5 dan wel een I/D-baan: EUR 747
Voor de salarisschalen 6 tot en met 8: EUR 702

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws