Eigentijds jaarverslag AVS gepubliceerd

Wist je dat onze helpdesk in schooljaar 2022-2023 maar liefst 2048 vragen heeft beantwoord? En dat 405 deelnemers een opleiding, leergang of training bij onze Academie volgde? Of dat we 276 posts op LinkedIn hebben gezet en 1780 nieuwe volgers kregen? Of dat ons DGO-team bij 80 decentraal georganiseerde overlegzaken betrokken was? Het jaarverslag 2022-2023 van AVS is dit jaar in een andere stijl gepubliceerd: als websitepagina en een factsheet (van 6 pagina’s).

In het verslagjaar is er veel gebeurd bij AVS. We hebben onze kernwaarden (inspirerend, zelfbewust, professioneel en betekenisvol) herijkt, onze website en KADER in een nieuw jasje gestoken, ons team Belangenbehartiging is versterkt, we hebben cao-onderhandelingen gevoerd, 45 opleidingen, leergangen en trainingen verzorgd, 6 (incompany) reizen georganiseerd en veel media-aandacht gecreëerd. Dit is in een notendop wat AVS voor haar leden betekent. Het volledige jaarverslag vind je hier.

In dit jaarverslag leggen we rekenschap af van onze activiteiten en prestaties. De Ledenraad heeft het jaarverslag goedgekeurd. Met onze activiteiten willen wij van essentiële waarde zijn voor alle schoolleiders in Nederland.

Link