Eigenaarschap van kwaliteit

Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat het (bestuur van het) samenwerkingsverband? Beide opties zijn mogelijk. Maar wat zijn de gevolgen van een gemaakte keuze? En wat betekent dat voor de taakinvulling van de afzonderlijke besturen, dan wel van het samenwerkingsverband?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.